De website is nog niet online

Fast Forward Society is een denktank met als missie om maatschappelijke debat te bevorderen en om actuele maatschappelijke vraagstukken uiteen te zetten.
De bedoeling was om in 2017 te beginnen met het organiseren van debatten en en interviews en op zoek te gaan naar conrete oplossingen of aanbevelingen aan politici en beleidmakers.

In 2017 was het eerste ondwerwerp waar we aandacht aan wilde besteden de bevoegdheden van veiligheidsdiensten en de bijkomende zorgen van burgers over hun vrijheid. We deden via Twitter uitgebreid verslag van de debatten.
Andere onderwerpen op de agenda waren onder andere: levenseinde, de toekomst van (illegaal) downloaden, de toekomst van het wereldwijde web en het verzamelen van gegevens, de voor- en nadelen van referenda in Nederland, de mogelijkheid van een media upload verbod in plaats van een opname verbod en het al dan niet legaliseren van DNA-onderzoek en -aanpassingen bij mensen.

Helaas hadden we gewoon niet genoeg tijd en niet genoeg mensen om dit platform op te zetten. Misschien komt het er in de toekomst alsnog. Ondertussen worden er nog sporadisch ideeën uitgewisseld via ons Twitteraccount.