De website is nog niet online

Fast Forward Society (afgekort FFSociety) zou een denktank en journalistiek platform worden waar maatschappelijke onderwerpen en bijbehorende actualiteiten worden uiteengezet.
Fast Forward Society zou zich gaan richten op het bevorderen en faciliteren van maatschappelijke discussie, het organiseren van debatten en interviews en het opstellen en bundelen van de uitkomsten van het maatschappelijk debat, om die in de vorm van conreet advies aan te bieden aan aan politici en beleidsmakers.

In 2017 was het eerste ondwerwerp waar we aandacht aan wilde besteden de bevoegdheden van veiligheidsdiensten en de bijkomende zorgen van burgers over hun vrijheid. Andere onderwerpen op de agenda waren: levenseinde, de toekomst van illegaal downloaden, vernieuwing van lesmethodes in het voorgezet onderwijs, transparantie en begrip voor psychische gezondheidszorg, veranderingen aan het wereldwijde web om het verzamelen van gegevens te voorkomen, de voor- en nadelen van referenda in Nederland, een media upload verbod in plaats van een opneem verbod en het al dan niet legaliseren van DNA-onderzoek en -aanpassingen. Bij deze onderwerpen zouden we verdieping zoeken, en op zoek gaan naar potentiële oplossingen. Daarnaast zouden we evenementen organiseren om het gesprek aan te gaan en ten slotte zouden we advies uitbrengen aan beleidmakers als het debat daar aanleiding toe biedt.
De onderwerpen waar wij op ons oorspronkelijk op wilden richten zijn helaas al deels achterhaald. Zo heeft het NTR programma Nieuwsuur al veel interviews en gesprekken over deze onderwerpen gevoerd. Ook heeft de NOS hun app aangepast om nieuws over langlopende maatschappelijke kwesties te bundelen op onderwerp. Daarnaast zijn er andere debatgroepen opgericht over spesifieke onderwerpen, zoals https://dnadialoog.nl over het genetisch aanpassen van embryo's.

Er blijkt al veel aandacht te zijn voor maatschappelijke vraagstukken en op dit moment kunnen wij daar weinig aan bijdragen. Nog voor dit platform goed en wel was opgericht, leek deze overbodig. Daarom is oprichting van dit platvorm vooralsnog stilgezet.