De website is nog niet on-line

Onze website is er even niet, we doen ons best hem zo snel mogelijk terug te brengen. In de tussentijd, laat even een bericht achter via e-mail vraagofopmerking@ffsociety.nl of via twitter @SocietyForward.

We werken er momenteel hard aan om hier een website op te zetten met nieuws, verdieping en aankondiging van evenementen. Het opzetten van een toekomst bestendige website, gaat helaas niet snel. We verwachten dat de site op zijn vroegst in oktober af zal zijn. Omdat de actualiteiten niet op zich laten wachten, publiceren we al wel op twitter, en beantwoorden we e-mails. (Voorheen vooral betreffende het raadgevend referendum over de donorwet (https://donorwetreferendum.nl) en over het het voorgaande raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2017.)

Fast Forward Society gaat zich richten op het bevorderen en faciliteren van maatschappelijke discussie, en het zoeken naar oplossingen, over onderwerpen welke voor de toekomst van Nederland bepalend zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als:
net-neutraliteit, levenseinde, (illegaal) downloaden, referenda in Nederland, de toekomst van DNA onderzoek (hoe ver mag het gaan?), vernieuwing van schoolboeken en methodes in het voorgezet onderwijs, dubbele nationaliteiten en vernieuwing in journalistiek.
Over deze onderwerpen en meer zullen we verdieping zoeken, en op zoek gaan naar potentiële oplossingen. Daarnaast zullen we evenementen organiseren om het gesprek aan te gaan en ten slotte zullen we advies uitbrengen aan beleidmakers als een onderwerp daar aanleiding toe biedt.

Komt u alstublieft over een maand nog eens terug, mogelijk zijn we dan van start gegaan.

Onze stichting is voor al haar activiteiten afhankelijk van donaties. Ons donatie formulier is helaas ook off-line, maar als u bereid bent ons te steunen kan dat ook middels een overschrijving. Mocht u dit overwegen, hartelijk dank.